6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 724 370 354 8 86 83 55 40 91 118 100 61 53 18 11
B16 Akutní hepatitida B 89 65 24 0 0 0 0 0 0 26 35 15 8 4 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 1 562 989 573 1 1 5 12 58 155 449 339 228 163 116 35
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 2 375 1 424 951 9 87 88 67 98 246 593 474 304 224 138 47
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 6,9 7,1 6,6 7,2 19,4 14,2 11,6 8,7 15 17 13,5 3,5 3,9 0,7 1,5
B16 Akutní hepatitida B 0,8 1,3 0,4 0 0 0 0 0 0 3,7 4,7 0,9 0,6 0,2 0,1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 14,8 19,1 10,7 0,9 0,2 0,9 2,5 12,6 25,5 64,8 45,7 13 11,9 4,5 4,8
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 22,5 27,5 17,7 8,2 19,6 15,1 14,1 21,3 40,5 85,5 63,8 17,3 16,3 5,4 6,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)