6.1.3 Incidence – hlášené případy virové hepatitidy podle věku a pohlaví

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 673 395 278 6 43 45 28 36 65 138 146 75 59 24 8
B16 Akutní hepatitida B 105 81 24 0 0 0 0 2 4 53 30 7 5 3 1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 1 360 866 494 3 3 2 4 54 130 408 315 185 133 82 41
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 2 138 1 342 796 9 46 47 32 92 199 599 491 267 197 109 50
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název Celkem pohlaví věkové skupiny
diagnózy diagnózy muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
B15 Akutní hepatitida A 6,4 7,6 5,2 5,5 9,5 8 6 7,6 10,2 9,4 8,4 5,6 4,1 2,1 1,1
B16 Akutní hepatitida B 1 1,6 0,4 0 0 0 0 0,4 0,6 3,6 1,7 0,5 0,4 0,3 0,1
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 12,9 16,8 9,2 2,8 0,7 0,4 0,9 11,5 20,5 27,9 18,1 13,7 9,3 7,2 5,7
B15-B19 Virové hepatitidy celkem 20,3 26 14,9 8,3 10,1 8,3 6,9 19,5 31,4 40,9 28,2 19,8 13,8 9,6 6,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)