6.1.1 Incidence – hlášené případy tuberkulózy (TBC) podle věku a pohlaví

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 1 3 0 1 1 12 24 25 30 37 30 46 43 31 32 10 8 10 2 346
dýchacího ženy 0 1 0 0 6 9 10 9 10 9 9 11 9 7 6 7 6 7 5 121
ústrojí celkem 1 4 0 1 7 21 34 34 40 46 39 57 52 38 38 17 14 17 7 467
TBC muži 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 1 1 1 2 5 1 1 20
jiná ženy 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 2 0 1 1 2 3 2 19
celkem 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 6 2 3 1 2 3 7 4 3 39
TBC muži 1 3 0 1 1 13 24 27 31 37 33 47 44 32 33 12 13 11 3 366
celkem ženy 0 1 0 0 6 9 11 11 10 10 12 12 11 7 7 8 8 10 7 140
celkem 1 4 0 1 7 22 35 38 41 47 45 59 55 39 40 20 21 21 10 506
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví věkové skupiny Celkem
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
TBC muži 1,7 1,3 0 0,4 0,4 4,4 6,9 6,7 7 7,8 8,1 13 13,8 9,1 10,1 4,2 5,6 12,1 3,4 6,6
dýchacího ženy 0 0,5 0 0 2,7 3,4 3 2,6 2,5 2 2,5 3,2 2,9 1,9 1,6 2,3 2,9 4,8 3,6 2,2
ústrojí celkem 0,9 0,9 0 0,2 1,5 3,9 5 4,7 4,8 5 5,4 8,2 8,3 5,4 5,5 3,1 4 7,5 3,5 4,4
TBC muži 0 0 0 0 0 0,4 0 0,5 0,2 0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 3,5 1,2 1,7 0,4
jiná ženy 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0 0,2 0,8 0,3 0,6 0 0,3 0,3 1 2,1 1,4 0,4
celkem 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,1 0,1 0,8 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 2 1,8 1,5 0,4
TBC muži 1,7 1,3 0 0,4 0,4 4,7 6,9 7,2 7,2 7,8 8,9 13,3 14,1 9,4 10,4 5 9,2 13,3 5,1 7
celkem ženy 0 0,5 0 0 2,7 3,4 3,3 3,1 2,5 2,2 3,4 3,5 3,5 1,9 1,9 2,6 3,9 6,9 5 2,6
celkem 0,9 0,9 0 0,2 1,5 4,1 5,1 5,2 4,9 5,1 6,2 8,5 8,8 5,5 5,8 3,6 6 9,2 5 4,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)