6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
celkem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Časná syflis muži 0 12 53 82 65 59 47 42 23 11 5 5 404
(dg. A51) ženy 1 11 16 28 15 6 4 3 5 1 0 0 90
celkem 1 23 69 110 80 65 51 45 28 12 5 5 494
Pozdní syfilis muži 0 1 1 3 6 3 6 1 3 1 1 4 30
(dg. A52) ženy 0 1 6 4 14 8 2 1 0 1 1 5 43
celkem 0 2 7 7 20 11 8 2 3 2 2 9 73
Jiná a neurčená syfilis muži 1 2 11 16 15 14 11 6 4 4 4 10 98
(dg. A53) ženy 0 3 7 6 8 11 8 4 3 0 1 5 56
celkem 1 5 18 22 23 25 19 10 7 4 5 15 154
Gonokoková infekce muži 2 81 243 255 221 151 94 43 29 9 4 6 1 138
(dg. A54) ženy 2 68 96 74 43 23 24 14 10 5 0 0 359
celkem 4 149 339 329 264 174 118 57 39 14 4 6 1 497
Lymfogranulova venereum muži 0 1 4 5 11 7 8 2 3 1 0 0 42
(dg. A55) ženy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
celkem 0 1 5 5 11 7 8 2 3 1 0 0 43
Hlášené pohlavní nemoci muži 3 97 312 361 318 234 166 94 62 26 14 25 1 712
celkem ženy 4 83 126 112 80 48 38 22 18 7 2 10 550
celkem 7 180 438 473 398 282 204 116 80 33 16 35 2 262
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 5,1 18,1 23,3 17,2 13,2 10,2 11,6 6,6 3,4 1,5 0,6 7,8
(dg. A51) ženy 0,1 4,9 5,7 8,3 4,2 1,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0 0 1,7
celkem 0,1 5 12,1 16 10,9 7,5 5,7 6,4 4,1 1,9 0,7 0,3 4,7
Pozdní syfilis muži 0 0,4 0,3 0,9 1,6 0,7 1,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,5 0,6
(dg. A52) ženy 0 0,4 2,1 1,2 3,9 1,9 0,5 0,3 0 0,3 0,3 0,4 0,8
celkem 0 0,4 1,2 1 2,7 1,3 0,9 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7
Jiná a neurčená syfilis muži 0,1 0,9 3,8 4,6 4 3,1 2,4 1,7 1,1 1,3 1,2 1,2 1,9
(dg. A53) ženy 0 1,3 2,5 1,8 2,2 2,6 1,8 1,2 0,9 0 0,3 0,4 1
celkem 0,1 1,1 3,1 3,2 3,1 2,9 2,1 1,4 1 0,6 0,7 0,8 1,5
Gonokoková infekce muži 0,2 34,4 83 72,5 58,5 33,8 20,4 11,9 8,3 2,8 1,2 0,7 21,9
(dg. A54) ženy 0,3 30,5 34,4 22 12,1 5,5 5,5 4,1 2,9 1,5 0 0 6,7
celkem 0,2 32,5 59,3 47,8 36 20,1 13,1 8,1 5,7 2,2 0,6 0,3 14,2
Lymfogranulova venereum muži 0 0,4 1,4 1,4 2,9 1,6 1,7 0,6 0,9 0,3 0 0 0,8
(dg. A55) ženy 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0,2 0,9 0,7 1,5 0,8 0,9 0,3 0,4 0,2 0 0 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 0,4 41,2 106,6 102,7 84,2 52,5 36 26 17,7 8,2 4,1 3,1 33
celkem ženy 0,5 37,2 45,1 33,3 22,5 11,4 8,7 6,4 5,3 2,2 0,5 0,9 10,2
celkem 0,4 39,3 76,6 68,8 54,3 32,5 22,7 16,5 11,6 5,1 2,2 1,8 21,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)