6.1.2 Incidence – hlášené případy pohlavních nemocí podle věku a pohlaví

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
celkem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Časná syflis muži 0 13 64 101 81 72 60 30 21 5 9 9 465
(dg. A51) ženy 0 6 18 18 7 8 8 2 2 1 0 0 70
celkem 0 19 82 119 88 80 68 32 23 6 9 9 535
Pozdní syfilis muži 1 0 3 6 8 5 11 8 4 4 1 6 57
(dg. A52) ženy 0 0 0 4 10 3 10 3 1 2 0 4 37
celkem 1 0 3 10 18 8 21 11 5 6 1 10 94
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 10 14 7 14 14 3 4 6 4 7 84
(dg. A53) ženy 0 0 5 14 4 7 5 4 4 2 3 9 57
celkem 0 1 15 28 11 21 19 7 8 8 7 16 141
Gonokoková infekce muži 3 68 245 252 213 145 91 30 18 9 5 4 1 083
(dg. A54) ženy 2 54 100 97 27 29 11 12 2 4 2 0 340
celkem 5 122 345 349 240 174 102 42 20 13 7 4 1 423
Lymfogranulova venereum muži 0 0 4 12 10 3 3 3 1 2 1 0 39
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 4 12 10 3 3 3 1 2 1 0 39
Hlášené pohlavní nemoci muži 4 82 326 385 319 239 180 74 48 26 20 26 1 729
celkem ženy 4 60 123 133 48 47 34 21 9 9 5 13 506
celkem 8 142 449 518 367 286 214 95 57 35 25 39 2 235
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví věkové skupiny Celkem
0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 4,9 27,1 36,6 23,3 19,2 14 6,3 5,6 1,4 2,9 0,8 8,9
(dg. A51) ženy 0 2,4 8 6,8 2,1 2,3 2 0,4 0,6 0,3 0 0 1,3
celkem 0 3,7 17,8 22,1 12,9 11 8,2 3,5 3,2 0,9 1,4 0,3 5,1
Pozdní syfilis muži 0,2 0 1,3 2,2 2,3 1,3 2,6 1,7 1,1 1,1 0,3 0,5 1,1
(dg. A52) ženy 0 0 0 1,5 3 0,9 2,5 0,7 0,3 0,6 0 0,3 0,7
celkem 0,1 0 0,7 1,9 2,6 1,1 2,5 1,2 0,7 0,9 0,2 0,4 0,9
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0,4 4,2 5,1 2 3,7 3,3 0,6 1,1 1,7 1,3 0,6 1,6
(dg. A53) ženy 0 0 2,2 5,3 1,2 2 1,2 0,9 1,1 0,6 1 0,6 1,1
celkem 0 0,2 3,3 5,2 1,6 2,9 2,3 0,8 1,1 1,1 1,1 0,6 1,3
Gonokoková infekce muži 0,5 25,9 103,7 91,4 61,2 38,7 21,2 6,3 4,8 2,5 1,6 0,3 20,8
(dg. A54) ženy 0,4 21,7 44,7 36,8 8,1 8,2 2,7 2,7 0,6 1,2 0,6 0 6,3
celkem 0,4 23,8 75 64,7 35,2 23,9 12,3 4,5 2,8 1,9 1,1 0,1 13,4
Lymfogranulova venereum muži 0 0 1,7 4,4 2,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,6 0,3 0 0,7
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0,9 2,2 1,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 0,7 31,2 137,9 139,6 91,6 63,8 42 15,6 12,9 7,3 6,4 2,2 33,2
celkem ženy 0,7 24,1 54,9 50,5 14,4 13,3 8,4 4,7 2,5 2,6 1,6 0,8 9,4
celkem 0,7 27,7 97,6 96,1 53,9 39,3 25,7 10,3 7,8 5 4 1,4 21,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)