6.1.19 Incidence diabetu mellitu

Kraj Celkem Muži Ženy 0 - 19 let 0 - 4 let 5 - 14 let
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hlavní město Praha 11 550 90,7 5 630 91,2 5 920 90,3 55 23,3 18 24,8 36 30,2
Středočeský 22 489 168,7 11 267 171,2 11 222 166,2 25 8,7 0 0 1 0,7
Jihočeský 5 154 80,7 2 664 84,6 2 490 77 40 31,5 2 6,1 13 19,8
Plzeňský 6 621 114,6 3 219 112,5 3 402 116,7 25 22,4 0 0 0 0
Karlovarský 3 207 107,9 1 736 118,3 1 471 97,7 42 72,6 3 21,6 14 45,9
Ústecký 10 220 124,3 4 973 122 5 247 126,6 38 22,5 2 4,8 9 10,1
Liberecký 4 595 104,4 2 203 101,9 2 392 106,8 31 34,4 0 0 0 0
Královéhradecký 6 993 126,9 3 370 124,3 3 623 129,4 24 22 6 21,8 6 10,6
Pardubický 4 279 82,8 2 128 83,3 2 151 82,4 14 13,5 2 7,5 5 9,4
Vysočina 3 452 67,8 1 757 69,5 1 695 66,1 23 22,8 2 7,8 9 17,5
Jihomoravský 14 597 124 7 162 124,2 7 435 123,9 50 21,8 6 9,5 14 11,9
Olomoucký 5 165 81,5 2 583 83,3 2 582 79,7 17 13,7 0 0 1 1,6
Zlínský 5 085 87 2 509 87,7 2 576 86,4 52 46,4 0 0 7 12,1
Moravskoslezský 12 370 102,1 6 118 103,1 6 252 101,2 139 58,9 1 1,7 1 0,8
Celkem ČR 115 777 109,6 57 319 110,4 58 458 108,8 575 27,5 42 7,6 116 10,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)