6.1.19 Incidence diabetu mellitu

Kraj Celkem Muži Ženy 0 - 19 let 0 - 4 let 5 - 14 let
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hlavní město Praha 10 395 82,3 4 726 77,2 5 676 87,3 56 24,5 19 26,9 37 32,8
Středočeský 8 944 67,7 4 557 69,9 4 381 65,5 74 26,2 0 0 0 0,3
Jihočeský 3 979 62,4 2 034 64,8 1 942 60,1 7 5,2 1 1,9 5 7,9
Plzeňský 5 718 99,3 2 926 102,6 2 787 95,9 19 17,1 6 20,2 20 35,7
Karlovarský 1 981 66,4 986 66,9 994 65,8 4 6,2 1 4,3 1 4,2
Ústecký 8 321 101,1 4 071 99,7 4 248 102,3 27 16,2 2 4,4 23 26
Liberecký 3 398 77,4 1 655 76,7 1 743 78 11 12,1 0 0 0 0
Královéhradecký 4 843 87,8 2 311 85,3 2 532 90,3 8 7 0 1,1 9 16
Pardubický 3 142 60,9 1 418 55,6 1 727 66,1 23 22,5 0 0 5 9,7
Vysočina 2 914 57,2 1 557 61,5 1 353 52,7 7 7,2 0 0 0 0
Jihomoravský 9 296 79,2 3 826 66,6 5 486 91,6 37 16,5 2 2,9 7 6,3
Olomoucký 4 017 63,2 2 009 64,7 2 006 61,8 23 18,3 0 0 2 2,7
Zlínský 4 250 72,7 2 112 73,8 2 135 71,5 4 3,4 0 1,1 1 1,5
Moravskoslezský 9 056 74,5 4 322 72,6 4 734 76,4 21 8,9 5 8,3 3 2,1
Celkem ČR 80 255 76,1 38 509 74,3 41 745 77,8 320 15,5 36 6,4 113 10,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)