6.1.19 Incidence diabetu mellitu

Kraj Celkem Muži Ženy 0 - 19 let 0 - 4 let 5 - 14 let
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hlavní město Praha 10 263 82 4 715 77,7 5 552 86,1 51 22,8 11 15,4 23 21
Středočeský 8 718 66,6 4 385 67,9 4 331 65,3 41 14,9 1 0,6 1 0,4
Jihočeský 3 921 61,6 1 979 63,1 1 940 60,1 16 12,7 4 10,5 8 11,9
Plzeňský 5 379 93,7 2 674 94,1 2 703 93,2 16 14,2 3 10,2 10 18,1
Karlovarský 1 996 66,5 973 65,7 1 022 67,3 7 12 1 6,7 2 5,1
Ústecký 7 525 91,2 3 661 89,6 3 863 92,8 43 25,5 5 10,4 18 20,4
Liberecký 3 376 76,9 1 652 76,7 1 724 77,1 12 13,5 0 0 0 0
Královéhradecký 3 913 70,9 1 878 69,3 2 035 72,5 15 13,4 1 3,5 10 17,5
Pardubický 3 101 60,1 1 453 57 1 650 63,1 25 23,8 1 3,7 13 24,5
Vysočina 2 619 51,3 1 362 53,8 1 255 48,8 6 5,9 0 0 3 5
Jihomoravský 9 143 78,1 4 008 70 5 144 86 46 20,4 6 9,4 21 19
Olomoucký 3 914 61,5 1 953 62,8 1 960 60,3 14 11,3 0 0 1 1,6
Zlínský 3 811 65 1 755 61,2 2 055 68,7 5 4,5 1 1,7 2 3,6
Moravskoslezský 8 753 71,8 4 179 70 4 575 73,5 16 6,7 3 4,1 2 1,3
Celkem ČR 76 428 72,6 36 623 70,8 39 805 74,3 311 15,1 35 6,1 110 10,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)