6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 4 108 66,5 5 873 89,6 9 981 78,4
Středočeský 1 254 19,1 1 616 23,9 2 870 21,5
Jihočeský 534 17 576 17,8 1 110 17,4
Plzeňský 466 16,3 526 18 992 17,2
Karlovarský 251 17,1 278 18,5 529 17,8
Ústecký 1 650 40,5 1 182 28,5 2 832 34,4
Liberecký 204 9,4 321 14,3 525 11,9
Královéhradecký 269 9,9 284 10,1 553 10
Pardubický 556 21,8 723 27,7 1 279 24,8
Vysočina 440 17,4 712 27,8 1 152 22,6
Jihomoravský 697 12,1 743 12,4 1 440 12,2
Olomoucký 220 7,1 350 10,8 570 9
Zlínský 456 15,9 590 19,8 1 046 17,9
Moravskoslezský 1 176 19,8 1 542 25 2 718 22,4
Celkem ČR 12 281 23,6 15 316 28,5 27 597 26,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)