6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 3 109 50,8 4 802 73,8 7 911 62,7
Středočeský 1 277 19,6 1 575 23,5 2 852 21,6
Jihočeský 335 10,7 366 11,3 701 11
Plzeňský 331 11,6 323 11,1 654 11,4
Karlovarský 363 24,6 478 31,6 841 28,2
Ústecký 710 17,4 950 22,9 1 660 20,2
Liberecký 159 7,4 162 7,2 321 7,3
Královéhradecký 355 13,1 427 15,2 782 14,2
Pardubický 360 14,1 489 18,7 849 16,4
Vysočina 511 20,2 562 21,9 1 073 21,1
Jihomoravský 627 10,9 1 110 18,5 1 737 14,8
Olomoucký 121 3,9 183 5,6 304 4,8
Zlínský 422 14,7 440 14,7 862 14,7
Moravskoslezský 1 217 20,4 1 421 22,9 2 638 21,7
Celkem ČR 9 897 19,1 13 288 24,8 23 185 22

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)