6.1.22 Incidence astmatu (J45–J46)

Kraj Muži Ženy Celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hlavní město Praha 3 647 60,1 5 189 80,5 8 836 70,6
Středočeský 1 452 22,5 1 600 24,1 3 052 23,3
Jihočeský 402 12,8 402 12,4 803 12,6
Plzeňský 436 15,3 477 16,4 912 15,9
Karlovarský 297 20,1 355 23,4 652 21,7
Ústecký 759 18,6 959 23 1 718 20,8
Liberecký 162 7,5 180 8,1 342 7,8
Královéhradecký 367 13,5 477 17 844 15,3
Pardubický 409 16 584 22,3 993 19,2
Vysočina 367 14,5 404 15,7 771 15,1
Jihomoravský 514 9 853 14,3 1 367 11,7
Olomoucký 152 4,9 193 5,9 345 5,4
Zlínský 430 15 490 16,4 920 15,7
Moravskoslezský 1 284 21,5 1 551 24,9 2 835 23,2
Celkem ČR 10 676 20,7 13 711 25,6 24 387 23,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)