11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 872 36,6
II. Novotvary 11 813 111,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 999 9,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 325 40,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 861 36,5
VI. Nemoci nervové soustavy 4 955 46,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 189 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 218 2,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 529 383,6
X. Nemoci dýchací soustavy 9 224 87,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 151 67,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 153 10,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 301 163,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 129 76,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 160 20,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 213 11,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 612 5,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 920 37,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 815 244,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 050 57,3
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153 491 1 452,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 243 2,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 847 8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 99 0,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 549 5,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 360 3,4
VI. Nemoci nervové soustavy 501 4,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 158 29,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 031 9,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 489 4,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 187 1,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 031 9,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 471 4,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 365 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 022 19,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 765 7,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 133 114,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 403 22,7
VI. Nemoci nervové soustavy 203 1,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 629 24,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0,1
II. Novotvary 115 1,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 249 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 281 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 79 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 179 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 104 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 263 2,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 399 13,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 127 39,1
péče celkem II. Novotvary 12 776 120,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 103 10,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 899 46,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 649 62,9
VI. Nemoci nervové soustavy 5 908 55,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 195 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 222 2,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 974 416,2
X. Nemoci dýchací soustavy 10 334 97,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 656 72,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 344 12,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 524 175,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 614 81,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 160 20,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 213 11,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 619 5,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 314 40,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 941 264,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 078 67
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169 652 1 605,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)