11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 41,5
II. Novotvary 324 55,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 6,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 140 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 103 17,7
VI. Nemoci nervové soustavy 193 33,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 104 17,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 16,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 676 115,9
X. Nemoci dýchací soustavy 766 131,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 586 100,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 72 12,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 824 141,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 620 106,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 118 191,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 8,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 277 47,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 882 151,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 085 357,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 217 1 580,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 5,3
X. Nemoci dýchací soustavy 17 2,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 3,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138 23,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 107 361,4
VI. Nemoci nervové soustavy 97 16,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 204 378
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 36 6,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52 8,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 41,5
péče celkem II. Novotvary 366 62,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 6,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 145 24,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 210 379
VI. Nemoci nervové soustavy 297 50,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 104 17,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 16,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 717 123
X. Nemoci dýchací soustavy 784 134,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 594 101,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 75 12,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 859 147,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 626 107,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 118 191,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 8,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 283 48,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 901 154,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 085 357,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 611 1 991,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)