11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 269 46
II. Novotvary 2 318 396,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 152 26
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 334 57,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 344 58,9
VI. Nemoci nervové soustavy 844 144,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 207 35,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 157 26,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 326 569,4
X. Nemoci dýchací soustavy 654 112
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 266 216,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 270 46,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 522 260,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 001 171,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 795 136,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 94 16,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 367 62,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 374 64
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 454 248,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 280 561,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 028 3 257,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 2,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16 2,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 50 8,6
X. Nemoci dýchací soustavy 96 16,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 3,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 247 42,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 392 67,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 397 68
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 1,9
II. Novotvary 29 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 3,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 161 27,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 189 32,4
X. Nemoci dýchací soustavy 136 23,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 607 103,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 177 30,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 512 87,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 864 319,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 287 49,1
péče celkem II. Novotvary 2 359 403,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 155 26,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 360 61,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 740 126,7
VI. Nemoci nervové soustavy 1 025 175,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 207 35,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 159 27,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 565 610,3
X. Nemoci dýchací soustavy 886 151,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 270 217,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 274 46,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 149 367,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 006 172,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 795 136,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 94 16,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 372 63,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 386 66,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 650 282,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 797 650
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 536 3 686,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)