11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 252 43,1
II. Novotvary 251 42,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 5,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 175 29,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 113 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 171 29,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 16,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 79 13,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 704 120,4
X. Nemoci dýchací soustavy 850 145,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 558 95,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 12,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 712 121,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 560 95,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 864 147,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 60 10,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 271 46,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 839 143,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 831 313,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 511 1 455,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 2,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 13 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 6,8
X. Nemoci dýchací soustavy 23 3,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 1,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 3,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26 4,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 171 29,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 199 376
VI. Nemoci nervové soustavy 94 16,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 295 392,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 42 7,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 58 9,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 256 43,8
péče celkem II. Novotvary 306 52,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 5,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 181 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 320 396,7
VI. Nemoci nervové soustavy 280 47,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 99 16,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 81 13,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 750 128,3
X. Nemoci dýchací soustavy 874 149,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 567 97
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 76 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 732 125,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 568 97,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 864 147,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 60 10,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 19 3,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 274 46,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 865 147,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 831 313,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 035 1 887,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)