11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 238 40,6
II. Novotvary 316 53,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 134 22,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 105 17,9
VI. Nemoci nervové soustavy 139 23,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 103 17,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 53 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 647 110,4
X. Nemoci dýchací soustavy 776 132,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 573 97,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 76 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 721 123,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 494 84,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 833 142,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 8,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 332 56,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 811 138,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 606 274,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 080 1 379,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 1,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 1,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 9 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42 7,2
X. Nemoci dýchací soustavy 17 2,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 1,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 4,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34 5,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 172 29,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 365 403,7
VI. Nemoci nervové soustavy 98 16,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 463 420,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 70 11,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 2,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 15,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 240 41
péče celkem II. Novotvary 393 67,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 143 24,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 475 422,5
VI. Nemoci nervové soustavy 250 42,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 103 17,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 53 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 702 119,8
X. Nemoci dýchací soustavy 794 135,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 584 99,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 81 13,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 745 127,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 498 85
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 833 142,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 8,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 336 57,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 845 144,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 606 274,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 804 1 844,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)