11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 303 59,5
II. Novotvary 2 137 419,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 131 25,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 387 76
V. Poruchy duševní a poruchy chování 328 64,4
VI. Nemoci nervové soustavy 620 121,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 398 78,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 177 34,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 459 482,9
X. Nemoci dýchací soustavy 657 129
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 238 243,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 189 37,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 515 297,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 978 192,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 114 218,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 166 32,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 374 73,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 408 80,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 743 342,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 301 648,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 623 3 657,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 10 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 10 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55 10,8
X. Nemoci dýchací soustavy 20 3,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 79 15,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 4,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 113 22,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 348 68,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 151 29,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 157 30,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 1,4
II. Novotvary 27 5,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29 5,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 321 63
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122 24
X. Nemoci dýchací soustavy 120 23,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 772 151,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 2,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 59 11,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 346 68
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 841 361,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 316 62,1
péče celkem II. Novotvary 2 174 427
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 131 25,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 419 82,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 491 96,4
VI. Nemoci nervové soustavy 956 187,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 403 79,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 177 34,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 636 517,7
X. Nemoci dýchací soustavy 797 156,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 243 244,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 194 38,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 367 464,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 987 193,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 114 218,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 166 32,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 385 75,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 84,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 823 358
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 760 738,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 969 4 118,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)