11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 330 64,8
II. Novotvary 637 125
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 313 61,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 59 11,6
VI. Nemoci nervové soustavy 228 44,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 148 29
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 77 15,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 973 191
X. Nemoci dýchací soustavy 681 133,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 864 169,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 128 25,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 710 335,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 872 171,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 079 211,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 82 16,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 342 67,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 343 263,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 205 432,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 152 2 385,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 2,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 49 9,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40 7,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 4,7
VI. Nemoci nervové soustavy 49 9,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 339 66,5
X. Nemoci dýchací soustavy 194 38,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 6,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 1,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 7,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25 4,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 55 10,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 150 29,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 027 201,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 946 578,2
VI. Nemoci nervové soustavy 149 29,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 096 607,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 267 52,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 268 52,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 345 67,7
péče celkem II. Novotvary 686 134,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 353 69,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 029 594,5
VI. Nemoci nervové soustavy 426 83,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 148 29
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 77 15,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 579 309,9
X. Nemoci dýchací soustavy 875 171,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 897 176,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 137 26,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 748 343,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 897 176,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 079 211,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 82 16,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 397 77,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 493 293
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 214 434,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 543 3 247,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)