11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 344 67,5
II. Novotvary 656 128,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 6,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 283 55,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66 12,9
VI. Nemoci nervové soustavy 250 49
VII. Nemoci oka a očních adnex 133 26,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 68 13,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 126 220,8
X. Nemoci dýchací soustavy 711 139,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 781 153,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 150 29,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 111 413,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 862 169
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 886 173,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 88 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 5,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 411 80,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 482 290,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 180 427,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 649 2 480,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 2,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 65 12,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47 9,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 61 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 350 68,6
X. Nemoci dýchací soustavy 35 6,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 35 6,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 4,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 60 11,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 3,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 163 32
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 918 180
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 184 624,3
VI. Nemoci nervové soustavy 178 34,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 366 660
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 1,8
II. Novotvary 6 1,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 254 49,8
X. Nemoci dýchací soustavy 151 29,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 424 83,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 365 71,6
péče celkem II. Novotvary 727 142,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 7,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 331 64,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 284 643,9
VI. Nemoci nervové soustavy 489 95,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 133 26,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 13,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 730 339,2
X. Nemoci dýchací soustavy 897 175,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 816 160
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 172 33,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 171 425,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 871 170,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 886 173,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 88 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 5,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 84,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 645 322,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 188 429
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 357 3 403,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)