11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 125 15,2
II. Novotvary 306 37,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37 4,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71 8,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 178 21,7
VI. Nemoci nervové soustavy 204 24,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 36 4,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 3,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 531 64,7
X. Nemoci dýchací soustavy 420 51,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 497 60,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 79 9,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 647 78,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 428 52,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 832 101,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 13,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 3,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 321 39,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 831 101,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 341 163,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 053 859,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 41 5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 62 7,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180 21,9
X. Nemoci dýchací soustavy 28 3,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 1,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 1,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 198 24,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 8,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 1,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 685 83,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 468 178,8
VI. Nemoci nervové soustavy 70 8,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 538 187,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,2
II. Novotvary 49 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67 8,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 129 15,7
péče celkem II. Novotvary 396 48,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 4,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 97 11,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 662 202,5
VI. Nemoci nervové soustavy 340 41,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 36 4,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 3,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 713 86,9
X. Nemoci dýchací soustavy 450 54,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 509 62
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 91 11,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 845 102,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 448 54,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 832 101,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 13,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 3,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 329 40,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 900 109,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 359 165,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 343 1 138,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)