11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 432 52,5
II. Novotvary 3 096 376,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 135 16,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 798 97
V. Poruchy duševní a poruchy chování 706 85,9
VI. Nemoci nervové soustavy 712 86,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 490 59,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 288 35
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 039 612,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 422 172,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 091 254,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 253 30,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 566 312,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 938 235,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 439 175
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 219 26,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 517 62,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 598 72,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 601 194,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 618 440
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27 958 3 400,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 2,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 36 4,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 21 2,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 6,6
X. Nemoci dýchací soustavy 441 53,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67 8,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 2,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 2,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 1,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 723 87,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 693 84,3
VI. Nemoci nervové soustavy 9 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 702 85,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0,4
II. Novotvary 47 5,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 4,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 353 42,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 1,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 76 9,2
X. Nemoci dýchací soustavy 132 16,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 1,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 442 53,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 1,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 168 20,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 187 22,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 539 187,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 458 55,7
péče celkem II. Novotvary 3 179 386,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 137 16,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 839 102
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 401 170,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1 095 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 503 61,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 289 35,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 169 628,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 995 242,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 109 256,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 268 32,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 075 374
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 946 236,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 439 175
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 219 26,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 553 67,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 637 77,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 791 217,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 820 464,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 922 3 760,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)