11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 140 17
II. Novotvary 343 41,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 3,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 104 12,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 171 20,8
VI. Nemoci nervové soustavy 218 26,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 58 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 33 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 491 59,6
X. Nemoci dýchací soustavy 397 48,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 464 56,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 675 82
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 412 50
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 668 81,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 133 16,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 35 4,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 284 34,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 759 92,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 262 153,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 747 819,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 40 4,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 1,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 56 6,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 215 26,1
X. Nemoci dýchací soustavy 35 4,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 1,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 169 20,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 2,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 2,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31 3,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 2,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 665 80,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 318 160,1
VI. Nemoci nervové soustavy 68 8,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 386 168,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 70 8,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 90 10,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 146 17,7
péče celkem II. Novotvary 453 55
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 3,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 122 14,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 506 182,9
VI. Nemoci nervové soustavy 344 41,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 60 7,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35 4,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 707 85,9
X. Nemoci dýchací soustavy 433 52,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 480 58,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 83 10,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 844 102,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 433 52,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 668 81,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 133 16,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 35 4,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 305 37
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 790 96
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 282 155,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 888 1 079,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)