11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 124 15
II. Novotvary 447 54,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 3,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 120 14,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 159 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 225 27,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 52 6,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 30 3,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 525 63,7
X. Nemoci dýchací soustavy 493 59,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 493 59,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 101 12,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 752 91,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 393 47,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 649 78,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 91 11
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 47 5,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 364 44,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 872 105,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 293 156,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 260 880,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 37 4,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 59 7,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 247 29,9
X. Nemoci dýchací soustavy 31 3,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 1,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 133 16,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 1,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 1,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 649 78,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,1
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 423 172,5
VI. Nemoci nervové soustavy 71 8,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 495 181,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 71 8,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88 10,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 135 16,4
péče celkem II. Novotvary 555 67,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 3,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 143 17,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 594 193,3
VI. Nemoci nervové soustavy 357 43,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 54 6,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 30 3,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 775 94
X. Nemoci dýchací soustavy 525 63,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 508 61,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 109 13,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 885 107,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 409 49,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 649 78,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 91 11
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 48 5,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 380 46,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 913 110,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 301 157,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 492 1 150,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)