11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 653 48,5
II. Novotvary 1 194 88,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 177 13,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 498 37
V. Poruchy duševní a poruchy chování 820 60,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1 011 75,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 237 17,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 170 12,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 906 215,9
X. Nemoci dýchací soustavy 2 075 154,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 538 262,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 261 19,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 994 445,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 180 162
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 048 300,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 181 13,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 80 5,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 906 67,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 616 194,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 626 492,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36 171 2 687,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 133 9,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 103 7,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 736 54,7
X. Nemoci dýchací soustavy 141 10,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 4,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 1,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 58 4,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 145 10,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154 11,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48 3,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 794 133,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 120 83,2
VI. Nemoci nervové soustavy 79 5,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 200 89,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0,4
II. Novotvary 256 19
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 626 46,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 93 6,9
X. Nemoci dýchací soustavy 513 38,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 274 94,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 129 9,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 136 10,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 453 33,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 627 269,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 671 49,9
péče celkem II. Novotvary 1 583 117,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 181 13,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 659 49
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 018 150
VI. Nemoci nervové soustavy 1 819 135,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 240 17,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 170 12,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 736 277,6
X. Nemoci dýchací soustavy 2 729 202,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 601 267,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 298 22,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 326 544,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 236 166,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 048 300,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 181 13,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 83 6,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 180 87,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 906 215,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 127 529,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 792 3 179,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)