11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 681 126,1
II. Novotvary 9 737 730,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 396 29,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 075 155,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 634 122,6
VI. Nemoci nervové soustavy 2 855 214,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 293 97
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 681 51,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 426 1 007,0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 237 317,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 850 513,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 836 62,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 488 486,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 803 510,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 392 479,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 503 112,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 228 92,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 915 218,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 752 506,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 578 793,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88 360 6 627,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 4,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 114 8,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 101 7,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 2,9
VI. Nemoci nervové soustavy 84 6,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 430 32,3
X. Nemoci dýchací soustavy 415 31,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 36 2,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 285 21,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30 2,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 39 2,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 249 18,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58 4,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 964 147,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 584 268,8
VI. Nemoci nervové soustavy 176 13,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 761 282,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0,8
II. Novotvary 136 10,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 0,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 358 26,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 140 10,5
X. Nemoci dýchací soustavy 88 6,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 369 27,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 72 5,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 241 18,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 312 23,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 779 133,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 753 131,5
péče celkem II. Novotvary 9 987 749,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 400 30
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 187 164
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 260 394,5
VI. Nemoci nervové soustavy 3 473 260,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 302 97,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 682 51,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 997 1 049,8
X. Nemoci dýchací soustavy 4 740 355,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 890 516,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 859 64,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 142 535,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 841 513,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 392 479,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 503 112,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 300 97,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 966 222,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 242 543,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 948 821,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95 864 7 190,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)