11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 496 37,6
II. Novotvary 1 006 76,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 175 13,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 568 43
V. Poruchy duševní a poruchy chování 540 40,9
VI. Nemoci nervové soustavy 625 47,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 291 22
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 176 13,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 733 206,9
X. Nemoci dýchací soustavy 2 029 153,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 434 260
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 250 18,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 668 353,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 089 158,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3 667 277,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 380 28,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 75 5,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 756 57,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 365 179,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 595 423,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 918 2 416,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 1,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 82 6,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 5,3
VI. Nemoci nervové soustavy 109 8,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 644 48,8
X. Nemoci dýchací soustavy 39 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 36 2,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 1,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 59 4,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 43 3,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 154 11,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 99 7,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68 5,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 495 113,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 030 78
VI. Nemoci nervové soustavy 95 7,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 125 85,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0,3
II. Novotvary 327 24,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137 10,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 645 48,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 172 13
X. Nemoci dýchací soustavy 708 53,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 248 18,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30 2,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 350 177,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34 2,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 169 12,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 671 50,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 637 426,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 519 39,3
péče celkem II. Novotvary 1 415 107,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 186 14,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 751 56,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 643 124,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1 474 111,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 291 22
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 178 13,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 549 268,7
X. Nemoci dýchací soustavy 2 776 210,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 718 281,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 299 22,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 077 535,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 166 164
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3 667 277,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 380 28,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 77 5,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 042 78,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 633 199,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 334 479,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 175 3 042,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)