11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 526 40,2
II. Novotvary 1 187 90,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 160 12,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 648 49,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 324 24,7
VI. Nemoci nervové soustavy 754 57,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 339 25,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 224 17,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 089 236
X. Nemoci dýchací soustavy 2 265 173
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 279 250,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 255 19,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 269 402,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 262 172,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3 716 283,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 377 28,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 58 4,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 889 67,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 799 213,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 207 397,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33 627 2 568,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 68 5,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57 4,4
VI. Nemoci nervové soustavy 68 5,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 462 35,3
X. Nemoci dýchací soustavy 24 1,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 2,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 61 4,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25 1,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 299 22,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 85 6,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 3,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 287 98,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 044 79,7
VI. Nemoci nervové soustavy 112 8,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 156 88,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0,3
II. Novotvary 521 39,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 96 7,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 628 48
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 258 19,7
X. Nemoci dýchací soustavy 572 43,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 253 19,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28 2,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 198 167,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 236 18
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 239 18,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 684 52,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 751 439,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 543 41,5
péče celkem II. Novotvary 1 776 135,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 167 12,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 775 59,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 428 109,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 562 119,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 341 26
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 226 17,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 809 291
X. Nemoci dýchací soustavy 2 861 218,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 561 272
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 294 22,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 528 575
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 305 176,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3 716 283,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 377 28,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63 4,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 424 108,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 123 238,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 942 453,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41 821 3 194,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)