11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 224 38,7
II. Novotvary 1 279 220,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 14,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 207 35,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 276 47,6
VI. Nemoci nervové soustavy 724 125
VII. Nemoci oka a očních adnex 121 20,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 52 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 014 175,1
X. Nemoci dýchací soustavy 567 97,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 895 154,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 145 25
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 890 153,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 996 172
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 088 187,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 8,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 77 13,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 436 75,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 294 223,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 648 457,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 070 2 256,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 47 8,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 28 4,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 15 2,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 74 12,8
X. Nemoci dýchací soustavy 332 57,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 220 38
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 12,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 2,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 827 142,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 173 202,5
VI. Nemoci nervové soustavy 44 7,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 217 210,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 134 23,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 1,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 15 2,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 7,1
X. Nemoci dýchací soustavy 26 4,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 41 7,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54 9,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 180 31,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 539 93,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 272 47
péče celkem II. Novotvary 1 441 248,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 87 15
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 221 38,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 455 251,2
VI. Nemoci nervové soustavy 798 137,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 122 21,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 52 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 129 194,9
X. Nemoci dýchací soustavy 925 159,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 943 162,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 148 25,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 164 201
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 180 203,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 088 187,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 8,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 77 13,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 442 76,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 373 237
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 685 463,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 653 2 702,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)