11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 188 32,5
II. Novotvary 889 153,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 52 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 196 33,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 238 41,2
VI. Nemoci nervové soustavy 341 59
VII. Nemoci oka a očních adnex 87 15,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 16,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 944 163,4
X. Nemoci dýchací soustavy 461 79,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 912 157,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 84 14,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 086 188
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 669 115,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 818 141,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 12,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 204 35,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 280 48,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 795 137,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 594 276
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 006 1 732,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 12 2,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 11 1,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53 9,2
X. Nemoci dýchací soustavy 25 4,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 5,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 2,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 1,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 193 33,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 296 51,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 296 51,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,3
II. Novotvary 14 2,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 1,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 82 14,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 6,9
X. Nemoci dýchací soustavy 24 4,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 130 22,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 4,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 61 10,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 9,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 456 78,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 194 33,6
péče celkem II. Novotvary 915 158,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 9,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 205 35,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 542 93,8
VI. Nemoci nervové soustavy 434 75,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 90 15,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 16,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 037 179,5
X. Nemoci dýchací soustavy 510 88,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 919 159,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 86 14,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 250 216,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 671 116,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 818 141,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 12,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 214 37
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 315 54,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 870 150,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 660 287,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 951 1 895,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)