11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 239 41,5
II. Novotvary 1 304 226,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 85 14,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 243 42,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 297 51,6
VI. Nemoci nervové soustavy 638 110,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 114 19,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 62 10,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 044 181,4
X. Nemoci dýchací soustavy 604 104,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 938 163
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 150 26,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 941 163,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 163 202
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 053 182,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 131 22,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 100 17,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 436 75,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 277 221,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 366 411
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 185 2 290,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 59 10,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 33 5,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 19 3,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 64 11,1
X. Nemoci dýchací soustavy 357 62
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 216 37,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 77 13,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 2,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 872 151,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 454 252,6
VI. Nemoci nervové soustavy 77 13,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 531 266
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 1
II. Novotvary 7 1,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 4,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 1,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 3
X. Nemoci dýchací soustavy 23 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 108 18,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 304 52,8
péče celkem II. Novotvary 1 344 233,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 89 15,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 273 47,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 759 305,6
VI. Nemoci nervové soustavy 741 128,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 114 19,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 63 10,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 125 195,4
X. Nemoci dýchací soustavy 984 170,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 949 164,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 156 27,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 158 201,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 172 203,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 053 182,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 131 22,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 100 17,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 446 77,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 357 235,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 378 413,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 696 2 726,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)