11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 235 40,9
II. Novotvary 1 310 228,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 88 15,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 247 43
V. Poruchy duševní a poruchy chování 279 48,6
VI. Nemoci nervové soustavy 808 140,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 128 22,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 333 232,2
X. Nemoci dýchací soustavy 702 122,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 965 168,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 208 36,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 018 177,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 149 200,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 075 187,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 137 23,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 94 16,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 510 88,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 276 222,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 450 426,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 081 2 453,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 1,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 16 2,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 87 15,2
X. Nemoci dýchací soustavy 14 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 220 38,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 67 11,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 438 76,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 749 304,7
VI. Nemoci nervové soustavy 57 9,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 806 314,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 9,1
II. Novotvary 31 5,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 368 64,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 479 83,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 294 51,2
péče celkem II. Novotvary 1 348 234,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 90 15,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 249 43,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 032 354
VI. Nemoci nervové soustavy 881 153,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 128 22,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 428 248,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 084 188,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 972 169,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 209 36,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 239 215,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 153 200,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 075 187,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 137 23,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 97 16,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 517 90,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 344 234,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 458 428,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 804 2 927,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)