11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 386 185,5
II. Novotvary 16 755 1 302,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 648 50,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 789 294,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 490 193,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5 121 398
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 511 195,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 277 99,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 417 1 742,4
X. Nemoci dýchací soustavy 5 252 408,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 537 819
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 200 93,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 570 821,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 158 789,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 616 669,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 926 149,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 346 260,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 978 309,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 387 729,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 598 1 134,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136 962 10 645,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 57 4,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 70 5,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 2,7
VI. Nemoci nervové soustavy 102 7,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 344 26,7
X. Nemoci dýchací soustavy 133 10,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 28 2,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 179 13,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 33 2,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 2,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220 17,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61 4,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 349 104,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 418 187,9
VI. Nemoci nervové soustavy 61 4,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 480 192,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 58 4,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28 2,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 317 24,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 444 34,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 443 189,9
péče celkem II. Novotvary 16 883 1 312,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 652 50,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 835 298,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 943 384,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5 287 410,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 511 195,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 277 99,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 790 1 771,4
X. Nemoci dýchací soustavy 5 385 418,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 567 821,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 209 94
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 771 837,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 191 792,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 616 669,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 926 149,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 346 260,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 007 311,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 620 747,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 976 1 164,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 141 235 10 977,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)