11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 518 40,7
II. Novotvary 831 65,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 99 7,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 408 32,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 567 44,5
VI. Nemoci nervové soustavy 571 44,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 151 11,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 116 9,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 909 150
X. Nemoci dýchací soustavy 1 113 87,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 986 156
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 180 14,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 396 266,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 288 101,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 672 209,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 10,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59 4,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 606 47,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 689 211,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 807 377,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 104 1 893,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 41 3,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 96 7,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 76 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 5,7
VI. Nemoci nervové soustavy 125 9,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 688 54,1
X. Nemoci dýchací soustavy 330 25,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 62 4,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 96 7,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53 4,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 111 8,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 139 10,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55 4,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 986 156
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 679 53,3
VI. Nemoci nervové soustavy 14 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 694 54,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 1,8
II. Novotvary 338 26,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63 4,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 377 29,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185 14,5
X. Nemoci dýchací soustavy 345 27,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 59 4,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 381 108,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 37 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 115 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 211 16,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 498 39,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 671 288,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 582 45,7
péče celkem II. Novotvary 1 265 99,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 112 8,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 547 43
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 324 104
VI. Nemoci nervové soustavy 1 087 85,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 160 12,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 118 9,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 782 218,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 788 140,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 107 165,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 222 17,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 874 383
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 349 106
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 672 209,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 138 10,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 97 7,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 832 65,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 039 238,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 360 421,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 455 2 392,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)