11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 470 195,7
II. Novotvary 16 942 1 342,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 592 46,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 082 323,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 745 217,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5 032 398,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 523 199,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 255 99,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 940 1 817,2
X. Nemoci dýchací soustavy 5 480 434,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 307 816,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 210 95,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 103 800,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 179 806,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 635 684
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 006 158,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 349 265,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 903 309,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 373 742,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 410 1 141,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 137 536 10 895,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 4,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 92 7,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73 5,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 2,6
VI. Nemoci nervové soustavy 79 6,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 413 32,7
X. Nemoci dýchací soustavy 103 8,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 2,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 225 17,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 210 16,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44 3,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 417 112,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 538 201
VI. Nemoci nervové soustavy 63 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 602 206,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 47 3,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 1,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 361 28,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 495 39,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 532 200,6
péče celkem II. Novotvary 17 081 1 353,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 597 47,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 161 329,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 318 421,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5 181 410,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 524 199,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 256 99,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 372 1 851,4
X. Nemoci dýchací soustavy 5 584 442,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 340 819,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 216 96,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 349 819,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 203 808,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 635 684
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 006 158,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 350 265,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 922 310,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 608 761,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 815 1 173,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 142 050 11 252,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)