11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 898 231,6
II. Novotvary 20 662 1 651,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 790 63,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 724 377,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 382 270,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5 523 441,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 696 215,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 425 113,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 660 2 131,0
X. Nemoci dýchací soustavy 6 687 534,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 699 935,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 430 114,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 522 921
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 067 884,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 278 741,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 268 101,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 839 306,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 189 334,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 015 880,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 350 1 386,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 158 104 12 637,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 109 8,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74 5,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 1,7
VI. Nemoci nervové soustavy 68 5,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 405 32,4
X. Nemoci dýchací soustavy 73 5,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 43 3,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 1,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 185 14,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44 3,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 208 16,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60 4,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 366 109,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 672 213,6
VI. Nemoci nervové soustavy 63 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 736 218,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 3,7
II. Novotvary 65 5,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 2,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31 2,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 346 27,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 564 45,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 953 236
péče celkem II. Novotvary 20 836 1 665,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 793 63,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 803 383,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 075 485,6
VI. Nemoci nervové soustavy 5 668 453,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 696 215,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 426 114
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 092 2 165,5
X. Nemoci dýchací soustavy 6 764 540,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 744 938,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 446 115,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 728 937,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 114 888,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 278 741,6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 268 101,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 839 306,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 237 338,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 254 899,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 756 1 419,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 162 770 13 010,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)