11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 102 19,7
II. Novotvary 357 69
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 112 21,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 172 33,3
VI. Nemoci nervové soustavy 202 39,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 39 7,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 105 20,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 858 165,9
X. Nemoci dýchací soustavy 623 120,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 456 88,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53 10,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 387 74,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 394 76,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 579 111,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 49 9,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 5,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 153 29,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 750 145
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 463 282,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 907 1 335,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 1,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 3,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33 6,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 2,9
VI. Nemoci nervové soustavy 26 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 118 22,8
X. Nemoci dýchací soustavy 36 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 4,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 1,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54 10,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 2,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22 4,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 79 15,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 464 89,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 117 22,6
II. Novotvary 92 17,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 1,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54 10,4
VI. Nemoci nervové soustavy 758 146,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 413 79,8
X. Nemoci dýchací soustavy 356 68,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 579 305,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 2,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 9,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85 16,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 166 32,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 651 319,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 352 1 034,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 227 43,9
péče celkem II. Novotvary 466 90,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 5,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 154 29,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 241 46,6
VI. Nemoci nervové soustavy 986 190,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 40 7,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 108 20,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 389 268,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 015 196,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 484 93,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 12,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 020 390,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 419 81
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 579 111,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 49 9,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 78 15,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 260 50,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 995 192,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 121 603,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 723 2 459,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)