11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 385 74,5
II. Novotvary 2 151 416,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 138 26,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 493 95,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 336 65
VI. Nemoci nervové soustavy 780 151
VII. Nemoci oka a očních adnex 271 52,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95 18,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 146 415,4
X. Nemoci dýchací soustavy 726 140,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 519 294,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 299 57,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 402 465
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 610 311,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 502 290,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 272 52,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 375 72,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 426 82,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 841 356,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 236 626,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 003 4 066,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 11 2,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 1,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 48 9,3
X. Nemoci dýchací soustavy 44 8,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 5,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 1,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 4,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 1,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 200 38,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 966 187
VI. Nemoci nervové soustavy 58 11,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 025 198,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 29 5,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 7,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 156 30,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36 7
X. Nemoci dýchací soustavy 91 17,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 1,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 202 39,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 130 25,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 101 19,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 851 164,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 390 75,5
péče celkem II. Novotvary 2 191 424,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 139 26,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 540 104,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 306 252,8
VI. Nemoci nervové soustavy 999 193,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 289 55,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 95 18,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 230 431,7
X. Nemoci dýchací soustavy 861 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 524 295
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 308 59,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 632 509,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 616 312,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 502 290,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 272 52,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 411 79,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 438 84,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 992 385,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 344 647,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 079 4 467,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)