11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 129 25
II. Novotvary 312 60,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 2,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 108 20,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 157 30,4
VI. Nemoci nervové soustavy 169 32,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 83 16,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 110 21,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 922 178,6
X. Nemoci dýchací soustavy 594 115,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 432 83,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 58 11,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 372 72,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 341 66,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 556 107,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 14,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 5,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 186 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 688 133,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 526 295,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 859 1 328,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 27 5,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 4,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 15 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 134 26
X. Nemoci dýchací soustavy 21 4,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 4,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 2,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 9,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 3,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 14,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 431 83,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 144 27,9
II. Novotvary 100 19,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 1,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89 17,2
VI. Nemoci nervové soustavy 811 157,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 457 88,5
X. Nemoci dýchací soustavy 406 78,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 474 285,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 49 9,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65 12,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 174 33,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 545 299,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 334 1 033,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 277 53,7
péče celkem II. Novotvary 439 85
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 3,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 138 26,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 264 51,1
VI. Nemoci nervové soustavy 995 192,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 84 16,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 110 21,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 513 293,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 021 197,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 457 88,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74 14,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 894 366,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 356 69
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 556 107,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 14,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 76 14,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 267 51,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 936 181,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 075 595,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 624 2 445,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)