11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 144 27,9
II. Novotvary 356 69
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22 4,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 96 18,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 161 31,2
VI. Nemoci nervové soustavy 192 37,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 68 13,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 83 16,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 052 203,8
X. Nemoci dýchací soustavy 577 111,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 433 83,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 70 13,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 477 92,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 385 74,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 589 114,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77 14,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 40 7,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 177 34,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 767 148,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 441 279,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 207 1 396,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 26 5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 1,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 2,3
VI. Nemoci nervové soustavy 32 6,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 115 22,3
X. Nemoci dýchací soustavy 24 4,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 5,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 7,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 1,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45 8,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 374 72,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 31
II. Novotvary 174 33,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77 14,9
VI. Nemoci nervové soustavy 774 150
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 449 87
X. Nemoci dýchací soustavy 379 73,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 320 255,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30 5,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 179 34,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154 29,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 407 272,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 121 992,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 309 59,9
péče celkem II. Novotvary 556 107,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 5,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 112 21,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 250 48,4
VI. Nemoci nervové soustavy 998 193,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 71 13,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 83 16,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 616 313,1
X. Nemoci dýchací soustavy 980 189,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 467 90,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 76 14,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 838 356,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 398 77,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 589 114,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77 14,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 70 13,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 365 70,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 966 187,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 851 552,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 702 2 461,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)