11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 183 28,9
II. Novotvary 2 019 318,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 133 21
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 389 61,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 460 72,7
VI. Nemoci nervové soustavy 731 115,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 225 35,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 90 14,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 803 284,8
X. Nemoci dýchací soustavy 697 110,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 244 196,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 283 44,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 227 351,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 890 140,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 011 159,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 126 19,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 46,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 352 55,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 667 263,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 445 386,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 267 2 727,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 20 3,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 3,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 37 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 95 15
X. Nemoci dýchací soustavy 93 14,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 101 16
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 1,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 53 8,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40 6,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 491 77,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 932 147,2
VI. Nemoci nervové soustavy 10 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 942 148,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 11 1,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 1,9
X. Nemoci dýchací soustavy 824 130,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 68 10,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 926 146,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 864 294,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 188 29,7
péče celkem II. Novotvary 2 050 323,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 137 21,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 410 64,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 397 220,6
VI. Nemoci nervové soustavy 788 124,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 225 35,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 93 14,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 910 301,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 614 254,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 249 197,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 288 45,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 396 378,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 897 141,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 011 159,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 126 19,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 292 46,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 357 56,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 725 272,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 411 538,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 564 3 248,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)