11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 313 49,4
II. Novotvary 1 251 197,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 92 14,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 247 39
V. Poruchy duševní a poruchy chování 240 37,9
VI. Nemoci nervové soustavy 427 67,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 129 20,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 143 22,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 418 223,6
X. Nemoci dýchací soustavy 840 132,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 911 143,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 110 17,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 891 140,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 158 182,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 087 171,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 84 13,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 152 24
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 365 57,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 101 173,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 402 378,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 361 2 107,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 47 7,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 2,1
VI. Nemoci nervové soustavy 30 4,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 111 17,5
X. Nemoci dýchací soustavy 80 12,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 32 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 6,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 2,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 10,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60 9,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 543 85,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 119 176,5
VI. Nemoci nervové soustavy 56 8,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 176 185,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 2,4
II. Novotvary 31 4,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23 3,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 131 20,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 86 13,6
X. Nemoci dýchací soustavy 91 14,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 228 36
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13 2,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 408 64,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 076 169,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 334 52,7
péče celkem II. Novotvary 1 329 209,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 97 15,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 287 45,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 373 216,5
VI. Nemoci nervové soustavy 644 101,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 131 20,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 143 22,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 615 254,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 011 159,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 943 148,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 120 18,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 161 183,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 168 184,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 087 171,4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 84 13,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 165 26
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 386 60,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 208 190,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 870 452,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 156 2 547,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)