11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 233 36,7
II. Novotvary 2 041 321,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 178 28
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 367 57,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 462 72,8
VI. Nemoci nervové soustavy 707 111,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 224 35,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 68 10,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 647 259,4
X. Nemoci dýchací soustavy 651 102,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 251 197
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 245 38,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 008 316,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 786 123,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 888 139,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 136 21,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 272 42,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 409 64,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 707 268,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 259 355,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 539 2 604,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 2,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 3,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 31 4,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 141 22,2
X. Nemoci dýchací soustavy 81 12,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 1,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 119 18,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 1,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 59 9,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 566 89,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 926 145,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 930 146,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 15 2,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0,9
X. Nemoci dýchací soustavy 886 139,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 558 87,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 547 243,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 238 37,5
péče celkem II. Novotvary 2 073 326,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 181 28,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 392 61,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 395 219,7
VI. Nemoci nervové soustavy 747 117,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 224 35,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 74 11,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 794 282,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 618 254,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 261 198,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 255 40,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 178 343
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 795 125,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 888 139,8
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 136 21,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 273 43
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 420 66,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 772 279
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 868 451,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 582 3 083,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)