11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 201 31,6
II. Novotvary 2 567 403,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 161 25,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 375 59
V. Poruchy duševní a poruchy chování 410 64,5
VI. Nemoci nervové soustavy 700 110
VII. Nemoci oka a očních adnex 204 32,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 54 8,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 719 270,2
X. Nemoci dýchací soustavy 764 120,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 372 215,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 291 45,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 397 376,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 890 139,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 816 128,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 110 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 311 48,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 67,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 836 288,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 305 362,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 913 2 816,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 2,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 1,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 26 4,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 90 14,1
X. Nemoci dýchací soustavy 13 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 1,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 58 9,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33 5,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43 6,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 329 51,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 001 157,4
VI. Nemoci nervové soustavy 14 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 015 159,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 2,4
II. Novotvary 15 2,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 2,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 14 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 4,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 001 157,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 105 16,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 1,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 1,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 857 134,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 085 327,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 218 34,3
péče celkem II. Novotvary 2 599 408,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 162 25,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 399 62,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 417 222,8
VI. Nemoci nervové soustavy 754 118,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 204 32,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 57 9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 836 288,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 778 279,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 384 217,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 305 47,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 560 402,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 901 141,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 816 128,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 110 17,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 311 48,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 446 70,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 880 295,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 205 503,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 342 3 355,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)