11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 240 19,9
II. Novotvary 1 624 134,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 257 21,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 172 14,2
VI. Nemoci nervové soustavy 418 34,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 180 14,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 8,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 422 200,6
X. Nemoci dýchací soustavy 775 64,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 730 60,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 128 10,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 794 65,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 127 93,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 665 55,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 6,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 108 8,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 291 24,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 998 82,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 909 158,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 064 1 082,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 26 2,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 3,1
X. Nemoci dýchací soustavy 83 6,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61 5,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 285 23,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 449 37,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 449 37,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0,4
II. Novotvary 23 1,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 1,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 424 35,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 423 35
X. Nemoci dýchací soustavy 53 4,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 344 111,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 243 20,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 378 31,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 927 242,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 253 21
péče celkem II. Novotvary 1 673 138,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 50 4,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 274 22,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 628 52
VI. Nemoci nervové soustavy 850 70,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 180 14,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 8,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 882 238,7
X. Nemoci dýchací soustavy 911 75,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 736 61
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 135 11,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 153 178,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 129 93,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 665 55,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 6,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 112 9,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 304 25,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 264 104,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 348 194,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 725 1 385,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)