11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 295 24,4
II. Novotvary 1 507 124,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 7,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 359 29,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 373 30,8
VI. Nemoci nervové soustavy 483 39,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 262 21,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 71 5,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 042 86
X. Nemoci dýchací soustavy 482 39,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 142 94,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 189 15,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 548 127,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 847 69,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 278 105,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 130 10,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 359 29,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 354 29,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 293 106,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 457 202,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 557 1 201,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 1,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 18 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 87 7,2
X. Nemoci dýchací soustavy 24 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 91 7,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42 3,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 2,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 361 29,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 688 56,8
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 696 57,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 1,3
II. Novotvary 47 3,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 2,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 1,5
X. Nemoci dýchací soustavy 731 60,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 368 30,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 297 107,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 317 26,2
péče celkem II. Novotvary 1 573 129,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 88 7,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 378 31,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 065 87,9
VI. Nemoci nervové soustavy 540 44,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 263 21,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 76 6,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 147 94,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 237 102,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 147 94,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 197 16,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 679 138,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 851 70,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 278 105,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 130 10,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 364 30
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 367 30,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 358 112,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 856 235,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 911 1 395,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)