11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 239 19,7
II. Novotvary 1 552 127,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42 3,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 301 24,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 184 15,1
VI. Nemoci nervové soustavy 374 30,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 220 18,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 119 9,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 667 219,5
X. Nemoci dýchací soustavy 843 69,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 724 59,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 129 10,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 666 54,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 123 92,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 608 50
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 84 6,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 314 25,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 031 84,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 945 160,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 201 1 086,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 1,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 17 1,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61 5
X. Nemoci dýchací soustavy 101 8,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 1,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 296 24,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 436 35,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 437 36
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,2
II. Novotvary 40 3,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 2,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 267 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 1,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 365 30
X. Nemoci dýchací soustavy 66 5,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 855 70,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 2,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 227 18,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 321 26,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 255 185,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 253 20,8
péče celkem II. Novotvary 1 605 132,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 3,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 340 28
V. Poruchy duševní a poruchy chování 637 52,4
VI. Nemoci nervové soustavy 659 54,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 240 19,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 119 9,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 093 254,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 010 83,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 736 60,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 138 11,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 535 126,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 148 94,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 608 50
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 111 9,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 324 26,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 276 105
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 276 187,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 189 1 332,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)