11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 289 23,7
II. Novotvary 2 146 175,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 2,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 320 26,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 162 13,3
VI. Nemoci nervové soustavy 367 30,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 235 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 116 9,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 701 221,4
X. Nemoci dýchací soustavy 841 69
XI. Nemoci trávicí soustavy 830 68
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 134 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 864 70,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 166 95,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 626 51,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38 3,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 82 6,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 439 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 031 84,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 952 160
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 371 1 178,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 1,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 56 4,6
X. Nemoci dýchací soustavy 15 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 184 15,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 470 38,5
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 471 38,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 1
II. Novotvary 32 2,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46 3,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 347 28,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 11 0,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 440 36,1
X. Nemoci dýchací soustavy 165 13,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 751 61,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 2,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 227 18,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 394 32,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 519 206,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 309 25,3
péče celkem II. Novotvary 2 197 180,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 2,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 370 30,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 645 52,9
VI. Nemoci nervové soustavy 726 59,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 246 20,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 118 9,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 197 262,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 021 83,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 834 68,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 144 11,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 635 134
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 189 97,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 626 51,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38 3,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 109 8,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 480 39,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 275 104,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 352 192,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 545 1 438,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)