11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 36,3
II. Novotvary 508 115,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 6,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 492 111,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 176 39,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1 083 245,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 4,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 41 9,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 058 239,9
X. Nemoci dýchací soustavy 339 76,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 819 185,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 97 22
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 923 436,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 842 191
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 337 303,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18 4,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 260 59
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 299 67,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 351 533,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 585 586,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 439 3 274,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 28 6,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 8,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 12 2,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 78 17,7
X. Nemoci dýchací soustavy 719 163,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 4,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 8,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 965 218,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 11 2,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 4,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 189 42,9
péče celkem II. Novotvary 558 126,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 6,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 498 112,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180 40,8
VI. Nemoci nervové soustavy 1 095 248,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 42 9,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 138 258,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 058 239,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 823 186,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 107 24,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 927 437
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 844 191,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 337 303,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18 4,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 260 59
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 322 73
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 389 541,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 585 586,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 422 3 497,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)