11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 412 93,6
II. Novotvary 1 707 387,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 97 22
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 460 104,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 407 92,5
VI. Nemoci nervové soustavy 794 180,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 400 90,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 233 52,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 710 615,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 160 263,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 492 339
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 207 47
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 083 246
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 300 295,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 110 252,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 222 50,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 310 70,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 546 124
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 021 459,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 276 517,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 947 4 304,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 3,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 27 6,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 115 26,1
X. Nemoci dýchací soustavy 53 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 1,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 146 33,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32 7,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 5,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 463 105,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 049 238,3
VI. Nemoci nervové soustavy 22 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 072 243,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 20 4,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 4,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 168 38,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 4,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 117 26,6
X. Nemoci dýchací soustavy 37 8,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 112 25,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 266 60,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 2,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 56 12,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 132 30
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 981 222,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 415 94,3
péče celkem II. Novotvary 1 742 395,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 101 22,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 491 111,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 467 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 011 229,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 418 95
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 233 52,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 943 668,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 250 284
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 612 366,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 215 48,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 495 339,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 311 297,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 110 252,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 222 50,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 317 72
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 567 128,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 109 479,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 434 553
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 463 4 876,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)