11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 262 59,7
II. Novotvary 544 123,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 464 105,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 182 41,4
VI. Nemoci nervové soustavy 289 65,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 11 2,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 7,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 295 294,9
X. Nemoci dýchací soustavy 396 90,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 812 184,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 105 23,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 420 323,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 797 181,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 124 256
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 30 6,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 19 4,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 306 69,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 541 350,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 054 467,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 729 2 671,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 32 7,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 30 6,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 8 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 67 15,3
X. Nemoci dýchací soustavy 648 147,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 3,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33 7,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 879 200,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,2
II. Novotvary 58 13,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 765 174,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 5,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 608 138,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 2,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 211 48,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 940 214,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 183 41,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 812 640,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 295 67,2
péče celkem II. Novotvary 632 143,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49 11,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 476 108,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 186 42,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1 062 241,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 14 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 39 8,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 362 310,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 044 237,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 814 185,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 142 32,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 035 463,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 813 185,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 124 256
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 30 6,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 230 52,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 322 73,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 514 572,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 237 509,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 420 3 511,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)