11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

Skupiny poskytovatelů lůžkové péče Kapitoly MKN-10 absolutně na 100 000 obyvatel
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 208 47,4
II. Novotvary 582 132,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 7,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 453 103,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 230 52,4
VI. Nemoci nervové soustavy 343 78,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 44 10
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 545 352,1
X. Nemoci dýchací soustavy 442 100,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 963 219,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 147 33,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 116 482,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 951 216,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 160 264,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 35 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 18 4,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 349 79,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 548 352,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 284 520,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 463 3 068,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14 3,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 7 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 9,3
X. Nemoci dýchací soustavy 5 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 2,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 4,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 2,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 115 26,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0
II. Novotvary 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 28 6,4
II. Novotvary 79 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 1,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 726 165,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0,7
X. Nemoci dýchací soustavy 641 146,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 7,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 604 137,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 221 50,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 2,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 955 217,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 195 44,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 516 801,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 236 53,8
péče celkem II. Novotvary 675 153,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37 8,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 458 104,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 233 53,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 076 245,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 3,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 46 10,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 589 362,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 088 247,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 965 219,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 180 41
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 729 621,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 963 219,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 160 264,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 35 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 239 54,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 377 85,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 514 572,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 479 564,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 094 3 895,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)